Sipariş Tel :
Bize Sorun | Fırsatlarım | Hediye Çeklerim | Giriş Yap
https://www.loranikahsekeri.com/
Sepetinizde
ürün yok.
 
Üyelik Sözleşmesi

SİTE KULLANIM ŞARTLRI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. KULLANIM KOŞULLARI
1.1. Bu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1.2. Bu SİTE' de sunulan Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti..  İnönü Caddesi No:248 İzmit/Kocaeli  - (bundan böyle kısaca " Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti." olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE’nin yasal sahibi Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.‘a aittir.

1.3. İşbu kullanım koşullarını Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. gerektiği zaman değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

1.4. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE ‘ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.5. Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.bu SİTE ‘de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. TANIMLAR
2.1. SİTE: Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

2.2. ÜYE: Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.‘dan ürün /mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formnuu eksiksiz doldurarak, Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ca üyelikleri onaylanarak Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'a üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile SİTE 'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited  Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin SİTE 'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı " ÜYE adı" iki farklı ÜYE ‘ye verilmez.

2.3. KULLANICI: Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.,web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

2.4. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen cep telefonu numarasından Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'a SMS kısa mesaj göndermesi ile Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin KULLANICI ‘nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

2.5. LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE ‘ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

2.6. İÇERİK: SİTE ‘de ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

2.7. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sninulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

2.8. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE ‘nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI
3.1. Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.‘nin, SİTE üzerinden sninacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2. Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.‘nin, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.‘ne ait SİTE adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun  müsait olması halinde ,yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi, borcunun inifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından SİTE adına ayıpsız olarak teslimidir.

3.3. Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.‘SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE ‘de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.4. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından belirlenecek ve SİTE ‘ nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.‘bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

4. GENEL HÜKÜMLER
4.1. SİTE üzerinden, Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.' nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTE’ lerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI ‘lara ve ÜYE ‘lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI ‘ların ÜYE’ lerin kendi sorumluluğundadır. Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.bu tür link verilen web SİTE ‘lerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.‘nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

4.2. Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. SİTE ‘de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE ‘ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE ‘de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE ‘de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin SİTE ‘de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunmamaktadır.

4.3. KULLANICI ve ÜYE, SİTE ‘deki, yüklenmeye ( download ) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bninlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE ‘nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI ‘nın ÜYE ‘nin sorumluluğnindadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE ‘nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.sorumlu değildir.
Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ‘nın ve ÜYE ‘nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan SİTE sorumlu değildir.

4.4. Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Ştiişbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve SİTE ‘yi kullanma koşulları ile SİTE ‘de sninulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE ‘yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE ‘de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE ‘nin kullanımı ya da SİTE ‘ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder.
Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumuda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.5. SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.‘nin, işbirliği içinde buluduğu kurumların, Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. çalışanlarının ve yöneticilerinin, Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.
Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğnun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğnu ve hukuka uygnuluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.6. SİTE ‘yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI ‘ların ve ÜYE ‘lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE ‘lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.7. İşbu SİTE ‘nin sahibi  Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti dur. Bu SİTE ‘de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE ‘nin sunumu Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.‘nin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE ‘deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hizmetlerini,  Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bilgilerini ve Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.‘nin telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.‘nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.‘nin yazılı izni ile mümkündür.

4.8. Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. SİTE üzerinden KULLANICI ‘lar ve ÜYE ‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE ‘nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE ‘nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
KULLANICI ‘lara ve ÜYE ‘lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.‘nin işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI ‘ların ve ÜYE ‘lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

4.9. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde  Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hizmetleri, Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.,bilgileri, Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. telif haklarına tâbi çalışmaları, Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ticari markaları, Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5. SORUMLULUĞNİN SINIRLANDIRILMASI
Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. SİTE ‘ye erişilmesi, SİTE ‘nin ya da SİTE ‘deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE ‘ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE ‘nin  kullanılması ile Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.‘nin, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

6. DEVİR
Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Ştibu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

7. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. işbu Web Sitesi Kullanım Koşullarını geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunin gibi durumlar, Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 'nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ve Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi’nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.‘nin, KULLANICI ve ÜYE’ nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL
İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI ‘lar ve ÜYE ‘ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Lora Nikah Şekeri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.